• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Rabu, 8 Februari 2023

PWNU Jatim

SUSUNAN PENGURUS PWNU JAWA TIMUR
Masa Khidmat 2018 – 2023

 

MUSTASYAR
KH Zainudin Jazuli
KH Nawawi Abdul Jalil
KH Bashori Alwi
KH Miftahul Akhyar
KH Mudatsir Badruddin
KH Muhammad Jamaludin Ahmad
KH Zuhri Zaini
KH Abdul Ghofur
KH Idris Hamid
RKH Cholil As’ad Syamsul Arifin
KH Abdullah Kafabihi
KH Faishol Anwar
KH Ahmad Azaim Ibrohimy
Prof Dr H Muhammad Nur, DEA
KH Mas Mansur Tholhah AS
KH Fuad Mun’im Jazuli
KH Tamim Romli
KH Hasyim Abbas, M.HI
KH Afif Ma’shum
KH Abdul Sami’ Hasyim
Prof Dr H Imam Suprayoga, M. Si
KH Fathul Huda
KH Abdul Nasir Badrus

 

SYURIAH
Rais: KH Anwar Manshur
Wakil Rais:
KH Anwar Iskandar
KH Agus Ali Masyhuri
KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah, SH, MM
KH Ubaidillah Faqih
KH A Sadid Jauhari
Drs KH Abdul Matin Djawahir, SH
KH Abdul Azim Kholili
Drs KH M Nuruddin A Rahman, SH
KH Yasin Asmuni
KH Farihin Muhsan
Prof Dr KH Ali Maschan Moesa, M.Si
KH Masbuhin Faqih
KH Hadi Muhammad Mahfud
KH Hunain
KH Habib Zein bin Hasan Baharu
Habib Hadi Al Kaf

 

Katib: Drs KH Syafrudin Syarif
Wakil Katib:
KH Romadlon Khotib
KH Muhammad Shalih
KH Hasyim Syafaat
KH Dzulhilmi
KH Athoillah Sholahuddin
KH Mas Cholil Nawawi
KH Ma’sum Faqih
KH Abdurrahman Al Kautsar
KH Syamsuddin, MA
KH Abdul Mughits Miftach
H Soleh Hayat, SH

 

​​​​​​​TANFIDZIYAH​​​​​​​
Ketua: KH Marzuqi Mustamar, M.Ag

Wakil Ketua:
KH Abdussalam Shohib
Dr KH Faharurrozi M.Pd
KH Reza Ahmad Zahid Lc, MA
Prof Dr KH Abd A’la M.Ag
KH Abdurrahman Navis, Lc
Prof Dr H Sonhaji Sholeh, Dip. Is
Drs KH A Jazuli Nur Lc
Dr M Fathurrozi, SE, M.Si
Dr H Ma’ruf Syah SH, MH
Andry Dewanto Ahmad SH, MH
Drs H Misbahul Munir
dr H Edy Suyanto Sp.OG
Drs H Ahsanul Haq M.PdI
Ir H M Qoderi, MT

 

Sekretaris: Prof Akh Muzakki, Grad Dip SEA, M.Ag, M.Phil, Ph.D
Wakil Sekretaris:
Dr H Muhammad Hasan Ubaidillah SHI MSi
H Husnul Yaqin SH
Dr Ahmad Muzakky
Dr Robith Fuad M.Fil.I
KH Abdul Hakim Mafudz
H A Hakim Jayli, M.Si
H Mohammad Syukron Dosi, SS
Drs H Abdul Mujib Syadzili, M.Si
KH Fahim Fuad Jazuli
Ir Abdul Wahid Mahfudz
KH Najiburrahman Wahid

 

Bendahara : H Ir M Mathorurrozaq Ismail, M.MT
Wakil Bendahara :
H Rasidi
Dr H Echwan Siswadi SE, MM
KH Abdul Mun’im
H Nadim Amir
Dr H Iwan Zunaih
Nasruddin ST


Artikel Terbaru