• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Minggu, 3 Desember 2023

PWNU Jatim

SUSUNAN PENGURUS PWNU JAWA TIMUR
Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Nomor: 267.c/A.II.04/09/2023 
Perpanjangan Masa Khidmat dan Perubahan Susunan PWNU Jawa Timur Antar Waktu

MUSTASYAR
KH Miftahul Akhyar
KH Mudatsir Badruddin
KH Zuhri Zaini
KH Abdul Ghofur
KH Idris Hamid
RKH Cholil As’ad Syamsul Arifin
KH Abdullah Kafabihi
KH Faishol Anwar
KH Ahmad Azaim Ibrohimy
Prof Dr H Muhammad Nur, DEA
KH Mas Mansur Tholhah AS
KH Tamim Romli
KH Hasyim Abbas, M.HI
Prof Dr H Imam Suprayoga, M. Si
KH Fathul Huda
KH Abdul Nasir Badrus

SYURIAH
Rais: KH Anwar Manshur
Wakil Rais:
KH Agus Ali Masyhuri
KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah, SH, MM
Drs KH Abdul Matin Djawahir, SH
KH Abdul Azim Kholili
Prof Dr KH Ali Maschan Moesa, M.Si
KH Masbuhin Faqih
KH Hadi Muhammad Mahfud
KH Hunain
Habib Zein bin Hasan Baharu
Habib Hadi Al Kaf

Katib: KH Romadlon Khotib
Wakil Katib:
KH Mohammad Shofiyulloh
KH Hasyim Syafaat
KH Mas Cholil Nawawi
KH Abdurrahman Al Kautsar
KH Syamsuddin, MA
KH Abdul Mughits Miftach
H Soleh Hayat, SH

A'WAN 
​​​​​​KH. Muzakky Syah
KH. Abdul Muchid Mutadlo
Dr. H. Abd Halim Iskandar, M.Pd
Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR, MS
Prof. Dr. Babun Suharto, MM
KH. A Mujib Imron, SH., MH
KH. Mahmud Ali Zain
Prof. Dr. dr. Rochmad Romdoni, SpPd., SpJP(k)FIHA,FA
H. Nur Arifin                                                                             
KH. Busyro Karim                                                                     
H. Ahmad Dawani RS                                                   
KH. Hamma al-‘Alim Dimyati al-Turmusi                         
KH. Muna’amul Khoir                                                    
KH. Masykur Ali
Habib Abdul Hadi Zainal Abidin
Dr. Marhaen Djumadi, M.Hum.
Drs. H. Sutiaji
H. Badrut Tamam, S.Psi.
H. Thoriqul Haq, S.Ag., MML
Drs. H. Irsyad Yusuf
H. Dadang Wigiarto, SH.
dr. H. Muhammad Thohir, S.Pkj.Drs. H. Amin Said Husni
KH. Salwa Arifin
KH. Abdul Muhaimin Makky
Dr. Zainal Arief, ST., MT.
Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag.

TANFIDZIYAH
Ketua: Dr KH Marzuqi Mustamar, M.Ag

Wakil Ketua:
KH Abdurrahman Navis, Lc
Prof Dr H Sonhaji Sholeh, Dip. Is
Drs KH A Jazuli Nur Lc
Dr M Fathurrozi, SE, M.Si
Dr H Ma’ruf Syah SH, MH
Drs H Misbahul Munir
dr H Edy Suyanto Sp.OG
Drs H Ahsanul Haq M.PdI
Ir H M Qoderi, MT

Sekretaris: Prof Akh Muzakki, Grad Dip SEA, M.Ag, M.Phil, Ph.D
Wakil Sekretaris:
Dr H Muhammad Hasan Ubaidillah S.HI, M.Si
Dr H Robith Fuad, Lc, M.Th.I
H A Hakim Jayli, M.Si
H Mohammad Syukron Dosi, SS
Drs H Abdul Mujib Syadzili, M.Si
KH Fahim Fuad Jazuli
KH Najiburrahman Wahid

Bendahara : H Ir M Mathorurrozaq Ismail, M.MT
Wakil Bendahara :
H Rasidi, M.IQ
KH Wafiyul Ahdi Amanullah, M.Pd
Dr H Iwan Zunaih
H Nasruddin Ali ST
Ir H Moh Amin Mujib 


Artikel Terbaru