• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Sabtu, 1 April 2023

Keislaman

Begini Uraian Lengkap terkait Zakat Fitrah

Begini Uraian Lengkap terkait Zakat Fitrah
Sebelum shalat Idul Fitri, kewajiban zakat fitrah hendaknya ditunaikan. (Foto: NOJ/KLm)
Sebelum shalat Idul Fitri, kewajiban zakat fitrah hendaknya ditunaikan. (Foto: NOJ/KLm)

Hal yang mengiringi dari ibadah puasa Ramadlan adalah membayar zakat fitrah. Ibadah ini hendaknya diperhatikan agar sesuai dengan ketentuan yang digariskan.

 

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim sebagai santunan kepada orang miskin, tanda berakhirnya bulan Ramadlan sebagai pembersih dari hal-hal yang mengotori puasa. Kewajiban membayar zakat fitrah bersamaan dengan disyariatkan puasa Ramadlan, yaitu pada tahun kedua hijriah. Kewajiban membayar zakat fitrah dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah, baligh atau belum, kaya atau tidak, dengan ketentuan bahwa ia masih hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk sehari.

 

Artikel diambil dariUlasan tentang Zakat Fitrah

 

Zakat fitrah ini dibayarkan maksimal sebelum shalat Idul Fitri. Ketentuan zakat fitrah tersebut didasarkan pada hadits Rasulullah SAW:

 

 فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمَرٍ، أوْصَاعاً مِنْ شَعِيْرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأمَرَ بِهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ الناَّسِ إلى الصَّلَاةِ

 

Artinya: Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ kurma atau gandum atas orang muslim baik budak dan orang biasa, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa, beliau memberitahukan membayar zakat fitrah sebelum berangkat (ke masjid) Idul Fitri. (HR Bukhari dan Muslim)

 

Mustahik Zakat

Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat (mustahik) baik zakat fitrah atau zakat harta, yaitu sesuai dengan firman Allah SWT:

 

 إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

 

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS At-taubah: 60)

 

Delapan golongan yang berhak menerima zakat sesuai ayat di atas adalah:

 1. Orang Fakir: Orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
   
 2. Orang Miskin: Orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
   
 3. Pengurus Zakat: Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
   
 4. Muallaf: Orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
   
 5. Memerdekakan Budak: Mancakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
   
 6. Orang yang Berutang: Orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
   
 7. Orang yang Berjuang di Jalan Allah (Sabilillah). Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu mancakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
   
 8. Orang yang sedang dalam Perjalanan (ibnu sabil): Yakni perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

 

Ketentuan Zakat Fitrah

1. Besarnya zakat Fitrah adalah 1 sha’ yaitu 2176 gram atau 2,2 Kg beras atau makanan pokok. Dalam praktiknya jumlah ini digenapkan menjadi 2,5 Kg, karena untuk kehati-hatian. Hal ini dianggap baik oleh para ulama.
 

2. Menurut madzhab Hanafi, diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang seharga ukuran itu, jika dianggap lebih bermanfaat bagi mustahik.


3. Waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah sejak awal bulan puasa Ramadlan hingga sebelum shalat Idul Fitri maka dianggap sedekah sunah.


Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:


 فَمَنْ أدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ أدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ


Artinya: Barangsiapa mengeluarkan  (zakat fitrah) sebelum shalat (Idul Fitri), maka zakatnya sah. Barangsiapa mengeluarkannya setelah shalat maka dianggap sedekah sunah. (HR Ibnu Majah)


4. Zakat fitrah boleh dikeluarkan langsung kepada mustahik atau dibayarkan melalui amil zakat.


5. Amil atau panitia zakat fitrah boleh membagikan zakat kepada mustahik setelah shalat Idul Fitri karena uzur syar'i.


6. Jika terjadi perbedaan hari raya, maka panitia zakat fitrah yang berhari raya terlebih dahulu tidak boleh menerima zakat fitrah setelah mereka mengerjakan shalat Idul Fitri.


7. Panitia zakat fitrah hendaknya mendoakan kepada orang yang membayar zakat, agar ibadahnya selama Ramadlan diterima dan mendapat pahala.


Doa yang sering dibaca oleh yang menerima zakat, di antaranya:


 آجَرَكَ اللهُ فِيْمَا أعْطَيْتَ وَبَارَكَ فِيْمَا أَبْقَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُوْرًا


Artinya: Semoga Allah SWT memberikan pahala kepadamu atas apa saja yang telah Allah memberi berkah kepadamu atas semua yang masih ada padamu dan mudah-mudahan Allah menjadikan kesucian bagimu.


Adapun orang-orang yang tidak boleh menerima zakat ada dua golongan:

1. Anak cucu keluarga Rasulullah SAW

2. Sanak famili orang yang berzakat, yaitu bapak, kakek, istri, anak, cucu, dan lain-lain.
 


KH A Nuril Huda adalah Ketua Pengurus Pusat (PP) Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU).


Editor:

Keislaman Terbaru